zgłoszenie spółki do CRBR ocena

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od października zaczął obowiązywać nowy rejestr, który gromadzi informacje na temat beneficjentów końcowych (rzeczywistych) spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia do CRBR informacji o osobie fizycznej, która kontroluje spółkę prawa handlowego, czyli wywołuje decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub […]

Przewiń do góry