zakładanie spółek S24

Dostęp do profilu online spółki

Zakładając spółkę w systemie elektronicznym konieczne jest założenie w systemie konta na którym będzie sporządzany wniosek o rejestrację spółki. Osoba która założy konto zazwyczaj jest to członek zarządu będzie jednocześnie administratorem sprawy. Bardzo ważne jest, aby administrator konta u którego są wszelkie dokumenty dotyczące spółki dokonał również udostępnienia spawy spółki innej osobie np. wspólnikowi czy […]

Zaliczka na poczet dywidendy

Wypłata zaliczek na poczet przyszłej dywidendy dla wspólników w spółce jest możliwa pod pewnymi warunkami: w umowie spółki zawarty jest zapis upoważniający zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, spółka posiada środki finansowe na wypłatę zaliczek, w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy wykazany został zysk, zarząd podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczek. […]

Zrzeczenie się prawa do dywidendy

Raz do roku po zakończeniu roku obrotowego w spółce, która wypracowała zysk zarząd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy dla udziałowców spółki. W momencie podjęcia uchwały wspólnik staje się wierzycielem spółki z tego tytułu. Wspólnik ma zatem prawo do zrzeczenia się dywidendy co stanowi jednocześnie zwolnienie „dłużnika” z obowiązku wypłaty […]

S24 – sposób na szybkie zarejestrowanie spółki z o.o.

Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. w trybie S24 odbywa się przez Internet. Umowa spółki sporządzona jest z wykorzystaniem wzorca umowy, ale za to bez formy aktu notarialnego. Założenie spółki z o.o. w trybie S24 wymaga skorzystania z wzorca umowy udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoba, która będzie korzystać z systemu, musi się w nim […]

Procedura rejestracji spółki z o.o. przez internet

Proces rejestracji spółki z o.o. przy użyciu Internetu możliwy jest poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości. Na stronie internetowej należy odnaleźć oraz kliknąć w odnośnik “Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy”. Na procedurę rejestracji składają się następujące elementy: utworzenie konta użytkownika przez osoby mające stać się wspólnikami lub członkami organów spółki, wypełnienie wzorca umowy spółki […]

Koszty związane z rejestracją spółki z o.o. online

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chętnie wybierana jest przez osoby, które chcą ograniczyć formalności związane z założeniem firmy poprzez rejestrację spółki w systemie S24. Ten sposób rejestracji jest właściwym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą bardzo modyfikować zapisów podstawowej umowy spółki. Założyciele zobowiązani są do skorzystania z dostępnego w systemie wzorca umowy. Jakie są koszty rejestracji […]

Przewiń do góry