zakładanie spółek przez internet

Elektroniczna skrzynka doręczeń w spółkach

Elektroniczna skrzynka doręczeń inaczej nazywana skrzynką e-doręczeń zostanie uruchomiona w lipcu 2022 roku. Obowiązek korzystania z niej przez instytucje oraz firmy wynika z ustawy, która weszła w życie w październiku 2021 roku. Czy obowiązkowa będzie elektroniczna skrzynka doręczeń w spółkach? Sprawdź najnowsze informacje w tym temacie. E-doręczenia mają służyć usprawnieniu, przyspieszeniu, ułatwieniu i uproszczeniu kanału […]

Sprawozdanie finansowe – NOWE TERMINY W 2022 r.

Z końcem stycznia Ministerstwo Finansów poinformowało o przesuniętych terminach odnośnie sprawozdań finansowych składanych w 2022 roku (za rok 2021). Z kolei następnie 9 marca udostępnione zostało rozporządzenie potwierdzające ową zapowiedź, gdyż przesunięcie wynosi 3 miesiące. Przesunięcie terminów nastąpiło w taki sam sposób jak w dwóch poprzednich latach, co było konieczne ze względu na trwającą pandemię. […]

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem w spółce?

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ani przepisy Kodeksu Cywilnego nie zawierają zapisów, które zakazywałyby możliwość ustanowienia członka zarządu jako pełnomocnika spółki. Jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiona została reprezentacja łączna członków zarządu nie przekreśla to możliwości, aby jeden z członków był ustanowiony również na pełnomocnika spółki. Członek zarządu będący jednocześnie jej pełnomocnikiem będzie na pewno […]

Czym jest Portal Rejestrów Sądowych

W lipcu została przeprowadzona spora reforma Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu wszelkie dokumenty i wnioski mogą być składane do KRS wyłącznie w formie elektronicznej – papierowe dokumenty już nie są przyjmowane do rozpatrzenia. Portalu Rejestrów Sądowych stanowi teleinformatyczny system udostępniony pod adresem internetowym przez Ministerstwo sprawiedliwości. Za pomocą portalu można składać wszelkie wnioski i […]

Uiszczenie opłaty do Krajowego Rejestru Sądowego

Po rewolucyjnych zmianach, które miały miejsce w połowie 2021 roku wszelkie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego składane muszą zostać w formie elektronicznej – papierowe wersje nie są rozpatrywane. Proces rejestracji spółki w systemie elektronicznym składa się z kilku etapów: sporządzenia umowy spółki, wypełnienia wniosku rejestracyjnego i innych dokumentów oraz uiszczenia opłat za czynność rejestracji 250 […]

Wpis deklaratoryjny i wpis konstruktywny w spółce

Założenie spółki i późniejsze prowadzenie jej działalności to tylko część obowiązków przedsiębiorców. Każda spółka powinna pamiętać o obowiązku aktualizowania zmian jakie zachodzą w jej strukturze. Niektóre zmiany wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, inne nie. W tej kwestii można spotkać się też z pojęciem wpisu deklaratoryjnego oraz wpisu konstruktywnego. Zmiana deklaratoryjna to zmiana, która obowiązuje […]

Zaliczka na poczet dywidendy

Wypłata zaliczek na poczet przyszłej dywidendy dla wspólników w spółce jest możliwa pod pewnymi warunkami: w umowie spółki zawarty jest zapis upoważniający zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, spółka posiada środki finansowe na wypłatę zaliczek, w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy wykazany został zysk, zarząd podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczek. […]

Zrzeczenie się prawa do dywidendy

Raz do roku po zakończeniu roku obrotowego w spółce, która wypracowała zysk zarząd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy dla udziałowców spółki. W momencie podjęcia uchwały wspólnik staje się wierzycielem spółki z tego tytułu. Wspólnik ma zatem prawo do zrzeczenia się dywidendy co stanowi jednocześnie zwolnienie „dłużnika” z obowiązku wypłaty […]

Co można załatwić w S24?

Do celów utworzenia systemu S24 zaliczamy umożliwienie szybkiego oraz sprawnego załatwiania spraw przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Automatyzacja wielu procedur, automatyczne generowanie formularzy i dokumentów ułatwiają życie wielu z nas. Co można załatwić w S24? Na wstępie istotnie należy podkreślić, że osoby korzystające z systemu S24 muszą posiadać podpisu elektroniczny umożliwiający […]

Jak powinno zostać podpisane sprawozdanie zarządu?

Coraz więcej przedsiębiorców przygotowuje się do sporządzenia oraz złożenia sprawozdań do rejestru przedsiębiorców KRS. Na co należy zwrócić uwagę? O czym warto pamiętać składając sprawozdanie? Właściciele spółek powinni pamiętać o obowiązku złożenia sprawozdania z zarządu, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (sprawdź na czym polega aktywacja podpisu elektronicznego) lub profilem zaufanym. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma […]

Przewiń do góry