umowa spółki

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym.  Należy pamiętać, że spółka komandytowa powstaje z […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej umowy jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W przypadku spółki partnerskiej również w pierwszej kolejności koniecznym jest sporządzenie umowy, która będzie określać podstawowe zasady funkcjonowania spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów.  Umowę sporządza się w formie pisemnej, jednak jeśli wkładem któregoś […]

W jaki sposób mogę opatrzyć umowę podpisem, gdy nie posiadam e-podpisu?

Do zawarcia umowy przez internet wymagana jest rejestracja spółki w systemie S24 wystarczy opatrzenie jej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta ePUAP, który został potwierdzony przez organ administracji publicznej. Profil zaufany można założyć również przez bankowość elektroniczną. Opcja ta dostępna jest dla posiadaczy elektronicznego rachunku […]

Przewiń na górę
Call Now Button