rejestracja spółek

Opłata za złożenie wniosku online

Koszty jakie wiążą się z założeniem spółki przez system S24 to: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł, opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł, opłata manipulacyjna operatora płatności. W terminie siedmiu dni od wpisania spółki do rejestru, zarząd składa do sądu […]

Tworzenie umowy spółki w S24

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniając gotowy wzorzec umowy, pozwala jedynie na skonfigurowanie jej w odpowiednich wariantach. Do umowy nie ma możliwości dodania własnych, kolejnych ustaleń. Dodatkowo umowa elektroniczna zobowiązuje wspólników do wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie gotówki. Aby stworzyć umowę spółki, należy przejść do zakładki “Moje przedsiębiorstwa” i utworzyć “Nowe przedsiębiorstwo”. Niezbędne jest podanie: nazwy tworzonego […]

Wniosek o rejestrację online

Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wzorca umowy spółki można utworzyć jedynie po stworzeniu umowy spółki oraz listy wspólników wybierając “Wniosek”, a następnie “Wniosek o rejestrację”. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich wspólników inaczej nie będzie możliwości złożenia wniosku do KRS. W przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany […]

Przewiń na górę
Call Now Button