rejestracja spółek online

Jak zarejestrować spółkę z o.o. w 2023?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od lat króluje na pierwszych miejscach wśród wybieranych form prawnych. Dlaczego? Czy w 2023 roku również warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z artykułu dowiesz się: ◾ Jakie są najważniejsze cechy spółki z o.o.? ◾ Jak zarejestrować spółkę z o.o. w 2023? ◾ Wady i zalety spółki z o.o. 2023 ◾ […]

Wynagrodzenie członka zarządu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kluczowy jej organ. Członkowie zarządu za wykonywanie swoich obowiązków mogą pobierać wynagrodzenie. Istnieje kilka sposobów wynagradzania członków zarządu: uchwała zgromadzenia wspólników i powołanie na funkcję w zarządzie, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menażerski. W spółce z o.o. istnieje swoboda w formie i wysokości wynagradzania członków zarządu. Przepisy […]

Pełnomocnictwo do rejestracji spółki

Przyszli przedsiębiorcy mają możliwość powołania pełnomocnika, który w ich imieniu złoży dokumenty, niezbędne do zarejestrowania spółki w KRS – niezależnie od tego czy przeprowadza się rejestrację spółki online w S24, czy PRS. Pełnomocnikiem w tym wypadku może zostać wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie, wynikające z przepisów prawa czyli profesjonalny radca prawny czy adwokat. Pełnomocnictwo do rejestracji […]

Od 2021 rejestracja spółki tylko przez internet

Od marca 2020 roku miały wejść w życie nowe przepisy regulujące kwestie zakładania spółek w systemie elektronicznym. Zmiany zostały jednak przesunięte, najprawdopodobniej ze względu na niegotowość systemu i niewystarczające zaplecze techniczne. Jak wynika z najbardziej aktualnych informacji od marca 2021 przedsiębiorcy stracą możliwość zakładanie firmy w tradycyjny sposób i wszyscy, bezwzględnie będą musieli korzystać z […]

Wady systemu S24

Rejestrowanie spółki w elektronicznym systemie stanowi bardzo korzystną alternatywę dla tradycyjnej procedury. Jest to rozwiązanie, z którego od 2012 roku skorzystały tysiące przedsiębiorców. Nie jest jednak ono pozbawione wad, a do najczęściej wymienianych zaliczamy: 1. Konieczność dołączania załączników, których może brakować w systemie. Korzystając jednak ze wsparcia firmy pomagającej w rejestracji, możemy liczyć się z […]

Ograniczenia w rejestracji przez Internet

Decydując się na taką formę zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pamiętaj że wzorzec umowy spółki posiada pewne ograniczenia. Dotyczą one w szczególności możliwości wprowadzenia do umowy następujących klauzul: zawarcie umowy spółki na czas oznaczony, pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wkładem niepieniężnym (aportem), przymusowe umorzenie udziałów, określenie udziałów o nierównej wartości nominalnej, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, […]

Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które posiadają podmiotowość prawną. Każdy ze wspólników ma równe prawa i obowiązki, pod warunkiem, że ani ustawa, ani umowa spółki nie mówi inaczej. Każdy ze wspólników posiada prawo do kontrolowania spółki, co oznacza, że wspólnik samodzielnie lub przez upoważnioną osobę […]

Przewiń na górę
Call Now Button