rejestracja internetowa

Wymagane dokumenty podczas rejestracji online

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu.  Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. Do wniosku należy załączyć: druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający […]

Przewiń do góry