rejestracja elektroniczna

Dane potrzebne do wypełnienia formularza rejestracyjnego online

Pierwszym krokiem rejestracji elektronicznej jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej. Aby zrobić to poprawnie należy posiadać następujące dane: imię (imiona), nazwisko, płeć, obywatelstwo (obywatelstwa), numer PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę dzieci na utrzymaniu, […]

Przewiń do góry