proces rejestracji spółki

Prokurent w spółce

Prokurent to osoba, której udzielono prokury czyli swoistego rodzaju pełnomocnictwa , ale o znacznie szerszym zakresie. Udzielić może go przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. Obejmuje ono umocowanie do czynności zarówno sądowych, jak i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane prokurenta są jawne, każdy ma możliwość sprawdzenia czy dana firma ustanowiła […]

Pełnomocnictwo do rejestracji spółki

Przyszli przedsiębiorcy mają możliwość powołania pełnomocnika, który w ich imieniu złoży dokumenty, niezbędne do zarejestrowania spółki w KRS – niezależnie od tego czy przeprowadza się rejestrację spółki online w S24, czy PRS. Pełnomocnikiem w tym wypadku może zostać wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie, wynikające z przepisów prawa czyli profesjonalny radca prawny czy adwokat. Pełnomocnictwo do rejestracji […]

Rejestracja spółki z o.o. – wymagane formularze

Aby rozpocząć prowadzenie spółki prawa handlowego, konieczne jest dokonanie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu konieczne jest złożenie kilku urzędowych formularzy, które muszą zostać uzupełnione bezbłędnie. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należą do spółek kapitałowych, których założenie wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zobowiązują przedsiębiorcę do tego, […]

Przewiń na górę
Call Now Button