ograniczenia w rejestracji

Prokurent w spółce

Prokurent to osoba, której udzielono prokury czyli swoistego rodzaju pełnomocnictwa , ale o znacznie szerszym zakresie. Udzielić może go przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. Obejmuje ono umocowanie do czynności zarówno sądowych, jak i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane prokurenta są jawne, każdy ma możliwość sprawdzenia czy dana firma ustanowiła […]

Ograniczenia w rejestracji przez Internet

Decydując się na taką formę zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pamiętaj że wzorzec umowy spółki posiada pewne ograniczenia. Dotyczą one w szczególności możliwości wprowadzenia do umowy następujących klauzul: zawarcie umowy spółki na czas oznaczony, pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wkładem niepieniężnym (aportem), przymusowe umorzenie udziałów, określenie udziałów o nierównej wartości nominalnej, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, […]

Przewiń na górę
Call Now Button