e-rejestracja

Ograniczenia w rejestracji przez Internet

Decydując się na taką formę zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pamiętaj że wzorzec umowy spółki posiada pewne ograniczenia. Dotyczą one w szczególności możliwości wprowadzenia do umowy następujących klauzul: zawarcie umowy spółki na czas oznaczony, pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wkładem niepieniężnym (aportem), przymusowe umorzenie udziałów, określenie udziałów o nierównej wartości nominalnej, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, […]

Przewiń do góry