Ile trwa wpis spółki do KRS 2022?

Procedura rejestracji spółki wymaga posiadania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów. Często przyszłym przedsiębiorcom zależy na szybkiej rejestracji spółki. Jak długo trzeba czekać na wpis podmiotu do KRS?

Z artykułu dowiesz się?

◾ Czym jest system KRS?

◾ Ile trwa wpis spółki do KRS 2022?


 

Istotnie należy zaznaczyć, że informatyzacja procedur oraz systemu eKRS znacznie usprawniła procedurę załatwiania formalności w zakresie zakładania oraz proadzenia firm. Celem zmian było ograniczenie składania wniosków w formie papierowej, przyspieszenie procedur oraz automatyzacja formalności.

Czym jest system KRS?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego. Za jego prowadzenie oraz prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialne są sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS zastąpił wcześniej funkcjonujące: rejestr handlowy, rejestr fundacji, rejestr stowarzyszeń i rejestr przedsiębiorstw państwowych.

Składa się z:

  1. rejestru przedsiębiorców,
  2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Sprawdź również: Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. w organizacji 2022?

Ile trwa wpis spółki do KRS 2022?

Czas oczekiwania na wpis spółki do KRS 2022 w dużym stopniu uzależniony jest od poprawności złożonych wniosków oraz załączników rejestracyjnych.

Warto tutaj zaznaczyć, że czas trwania rejestracji 2022 zależy również od wybranego sposobu rejestracji (z gotowym wzorcem umowy lub z umową opracowaną z pomocą notariusza).

Jak szybko założyć spółkę w 2022 roku?

Przedsiębiorcy, którym zależy na szybkiej oraz sprawnej rejestracji podmiotu najczęściej wybierają rejestrację za pośrednictwem systemu S24. Warto tutaj zaznaczyć, że procedura wymaga skorzystania z gotowego wzorca umowy, bez możliwości wprowadzania modyfikacji zapisów.

Czas rejestracji spółki – co mówią przepisy?

Art. 20a. KRS
Termin rozpoznania przez sąd wniosku o wpis do Rejestru
1.
Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
2.
Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.
3.
Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

 

S24-rejestracja-spolki
Pomoc-w-rejestracji-spolki-w-S24
Ile trwa wpis spółki do KRS 2022?
Przewiń na górę
Call Now Button