Aktualizacja danych członków zarządu spółki z o.o.

Aktualizacja danych członków zarządu spółki z o.o. – co zrobić, aby bezpiecznie dopełnić obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS? Jak przeprowadzić zmianę danych w spółce z o.o. w zakresie członków zarządu?

Z artykułu dowiesz się:

Jak dokonać aktualizacji danych członków zarządu w spółce z o.o.?

Od kiedy zmiana danych w KRS jest skuteczna?

 

Istotnie na początku artykułu warto zaznaczyć, że procedura aktualizacji danych w zakresie m.in. członków zarządu jest obowiązkowym elementem prowadzenia firmy w postaci spółek kapitałowych, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Za nieaktualne dane w KRS właściciele firm ponoszą pełną odpowiedzialność.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość zmiany składu zarządu poprzez odwołanie i powołanie osób na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Należy tutaj zwrócić uwagę również na zapisy umowy spółki, które mogą jasno określać procedurę odwołania i powołania członków zarządu.

Jak dokonać aktualizacji danych członków zarządu w spółce z o.o.?

Procedura aktualizacji danych członków zarządu w spółce z o.o. obliguje do przygotowania i złożenia odpowiednich dokumentów w terminie 7 dni od momentu powołania lub odwołania członka zarządu.

Formularze:

  • KRS Z-3
  • KRS – ZK (w przypadku zmiany większej ilości członków zarządu)

Dodatkowo należy dołączyć również:

    • uchwałę zgromadzenia wspólników
    • oświadczenie członka zarządu o wyrażeniu zgody na pełnienie przez niego funkcji członka zarządu
    • listę osób uprawnionych do powołania zarządu
    • oświadczenie o adresie do doręczeń powoływanego członka zarządu

Sprawdź również: Siedziba a adres spółki z o.o. jakie są różnice

Od kiedy zmiana danych w KRS jest skuteczna?

Zmiana członka zarządu staje się skuteczna w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników.

Wpis w KRS stanowi dodatkowe potwierdzenie zaistaniałej zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Aktualizacja danych członków zarządu spółki z o.o.

Aktualizacja danych członków zarządu spółki z o.o.
Przewiń na górę
Call Now Button