Zmiana kodów PKD w KRS

Zmiana kodów PKD w KRS to jeden z ważniejszych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że za brak aktualizacji danych spółki w KRS grożą wysokie kary (w niektórych przypadkach nawet likwidacja podmiotu!).

Obowiązek aktualizacji danych w KRS dotyczy:

  • spółek wpisanych do KRS
  • fundacji prowadzących działalność gospodarczą
  • stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą

Informacje na temat kodów PKD podmiotu znajdziemy m.in. w umowie spółki, akcie założycielskim, statucie.

Istotne jest, że dokonując zmiany kodów PKD w KRS należy stosować oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku.

Zmiana kodów PKD w KRS procedura:

  1. Wypełnienie formularza aktualizacyjnego oraz załącznika KRS-ZM.
  2. Dokonanie opłaty.
  3. Wysłanie formularza aktualizacyjnego oraz dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty na konto właściwego sądu.
Zmiana kodów PKD w KRS
Przewiń na górę
Call Now Button