Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. w organizacji 2022?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi bezpieczną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wybierając ten podmiot jako podstawę działalności możemy ochronić swój prywatny majątek przed konsekwencjami nieprawidłowego zarządzania finansami jednostki. Z tego powodu spółka z o.o. stanowi najczęściej wybieraną formę prawną przez osoby planujące prowadzić biznes w Polsce.

Spółka odpowiada za zobowiążania całym swoim majątkiem. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność w ograniczonym zakresie – do wartości wniesionych wkładów.

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. w organizacji 2022?

Spółka rejestrowana jest w KRS. Procedura rejestracji spółki może zostać dopełniona w PRS lub S24. W zależności od formy umowy spółki (akt notarialny lub gotowy wzorzec umowy spółki) należy założyć konto w odpowiednim systemie i przeprowadzić procedurę założenia firmy w sposób elektroniczny.

Warto zaznaczyć, że obecna procedura rejestracji spółki jest zautomatyzowana – NIP oraz REGON podmiot otrzymuje podczas rejestracji spółki w KRS. Nie ma obowiązku składania dodatkowych formularzy i wniosku o utworzenie numerów identyfikdacyjnych dla spółki.

Spółka z o.o. w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy spółki. Pełnoprawny podmiot powstaje w momencie uzyskania wpisu do KRS.

Wspólnicy mają obowiązek złożenia wniosku o rejestrację spółki w terminie 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Istotne jest, że spółka z o.o. w organizacji posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nabywanie nieruchomości, środków prawnych, zatrudnianie pracowników, zawieranie umów, występowanie przed sądami i urzędami).

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. w organizacji 2022?
Przewiń na górę
Call Now Button