Siedziba a adres spółki z o.o. jakie są różnice

Przedsiębiorcy zakładający nową spółkę często spotykają się z problemami rejestracyjnymi, które wynikają głównie z niezrozumienia lub nierozróżniania niektórych zagadnień z zakresu spółek. Postanowiliśmy pomóc i wyjaśnić różnice pomiędzy siedziba a adres spółki.

Siedziba spółki to określenie nazwy miasta/wsi/sołectwa, w którym to znajduje się zarząd spółki. Wskazanie tego elementu jest konieczne do przyporządkowania np. właściwego sądu rejestracyjnego czy Urzędu skarbowego spółce. W siedzibie spółki powinny odbywać się zgromadzenia wspólników, a to dość szerokie określenie daje możliwość organizowania zgromadzeń w dowolnym miejscu na terenie miejscowości. Siedziba spółki jest ustalana i wpisywana do umowy spółki.

Adres spółki jest konkretnym uzupełnieniem siedziby z nazw ą ulicy (jeśli jest) numerem budynku i ewentualnie numerem lokalu w którym mieści się biuro spółki. Podstawą prawną adresu spółki jest uchwała zarządu spółki, adres nie jest wpisywany do umowy spółki. spółka aby mogła korzystać z danego adresu musi posiadać tytuł prawny do lokalu, a więc spółka powinna zawrzeć np. umowę najmu lokalu.

Zmiana adresu spółki może się odbyć w dowolnym momencie przez zarząd przez podjęcie specjalnej uchwały. Zmiana siedziby spółki wiąże się z koniecznością dokonania zmiany w umowie spółki i poniesieniem z tego tytułu dodatkowych kosztów. Termin na zgłoszenie zmiany siedziby, adresu do KRS wynosi 7 dni od dnia dokonania zmian.

Siedziba a adres spółki z o.o. jakie są różnice
Przewiń na górę
Call Now Button