Założenie spółki przed notariuszem

Podejmując decyzję o założeniu własnej działalności w formie tradycyjnej, konieczne jest to, aby pamiętać o ustaleniu terminu wizyty u notariusza, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. W trakcie wizyty należy przystąpić do sporządzenia umowy zakładanej spółki, aczkolwiek aby móc przystąpić do tego kroku, konieczne jest zebranie podstawowych informacji, jak również wszystkich wspólników.

Aby sporządzić umowę spółkę z notariuszem, konieczne będzie posiadanie:

– dokumentów tożsamości każdego ze wspólników (dowody osobiste, paszporty lub karty pobytu w przypadku obcokrajowców),
– danych wspólników (imiona, nazwiska, numery PESEL, REGON, NIP, informacje o stanie cywilnym, a w przypadku wspólników będącymi osobami prawnymi nazwy firm oraz ich siedziby, jak również dane ich przedstawicieli),
– informacji o czasie trwania zakładanej spółki jeśli będzie określony,
– informacji o firmie oraz siedzibie tworzonej spółki,
– informacji o przedmiocie działalności zakładanej spółki,
– informacji o sposobie pokrycia kapitału własnego,
– informacji o zasadach reprezentacji spółki,
– informacji o powoływanych organach spółki.

Jak już zapewne Państwo wiedzą – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do posiadania własnego kapitału w kwocie nie niższej niż 5 000 zł, który może zostać wniesiony w formie pieniężnej, bądź w formie aportu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Założenie spółki przed notariuszem
Przewiń na górę
Call Now Button