Elektroniczna skrzynka doręczeń w spółkach

Elektroniczna skrzynka doręczeń inaczej nazywana skrzynką e-doręczeń zostanie uruchomiona w lipcu 2022 roku. Obowiązek korzystania z niej przez instytucje oraz firmy wynika z ustawy, która weszła w życie w październiku 2021 roku. Czy obowiązkowa będzie elektroniczna skrzynka doręczeń w spółkach? Sprawdź najnowsze informacje w tym temacie.

E-doręczenia mają służyć usprawnieniu, przyspieszeniu, ułatwieniu i uproszczeniu kanału komunikacji między podmiotami urzędowymi a podmiotami niepublicznymi. Narzędzie to pozwoli na  odbierania oficjalnej korespondencji urzędowej, sądowej czy administracyjnej przy wykorzystaniu adresu elektronicznego. Firmy korzystające z e-doręczeń będą mogły także doręczać pisma do podmiotów publicznych otrzymując stosowne potwierdzenia wysłania.

Skrzynkę e-doręczeń od 5 lipca 2022 roku będą musiały posiadać organy administracyjne oraz nowe podmioty wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe już zarejestrowane w KRS jednostki korzystać z elektronicznych doręczeń będą musiały nieco później bo od 1 października 2022 roku.

Adres do doręczeń to nie adres skrzynki e-mail tylko indywidualnie wygenerowany adres (ciąg znaków), który można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku na rządowej stronie. Sprawdź również, czym jest adres do doręczeń w spółkach.

Zbiór Skrzynek elektronicznych doręczeń znajdować się będzie w bazie adresów elektronicznych BAE, za której utrzymanie odpowiedzialny jest Minister Cyfryzacji.

Elektroniczna skrzynka doręczeń w spółkach
Przewiń na górę
Call Now Button