Czy wspólnicy mają dostęp do sprawozdania finansowego?

Sporządzanie, zatwierdzanie i składnie sprawozdania finansowego z działalności za poprzedni rok obrotowy należy do obowiązków spółek. Przedsiębiorcy bardzo często zastanawiają się czy dostęp wspólników do sprawozdania finansowego spółki powinien być umożliwiony przed zwyczajnym zgromadzeniem czy też nie ma takie potrzeby.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, a dokładniej artykułem nr. 68 Zarząd najpóźniej w terminie 15 dni przed dniem zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinien udostępnić im sprawozdanie: finansowe, z działalności jednostki, z działania biegłego rewidenta (jeśli takie badanie było przeprowadzane). Wiedza z zakresu finansów spółki za ostatni rok wpłynie na decyzję wspólników w kwestiach zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium zarządowi.

Udostępnienie dokumentów może polegać na poinformowaniu wspólników, iż dokumenty te są dostępne w siedzibie spółki, ale można też zrobić ich kopie i wysłać do wspólników pocztą lub w wersji elektronicznej na adres e-mail.

Nieudostępnienie tych dokumentów wspólnikom może wiązać się z konsekwencjami prawnymi dla członków zarządu np. karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Czy wspólnicy mają dostęp do sprawozdania finansowego?
Przewiń na górę
Call Now Button