Zgłoszenie rejestracyjne spółki z o.o.

Zgłoszenie rejestracyjne spółki z o.o. – na czym polega procedura rejestracji spółki? Jaki sposób złożenia wniosku o wpis do KRS wybrać?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawna w momencie uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed wpisem należy dopełnić kilku formalności. Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia rejestracyjnego spółki z o.o.?

Procedura rejestracji spółki jest niezbędna, aby podmiot mógł w pełni funkcjonować, bez ograniczeń.

Zgłoszenie rejestracyjne spółki z o.o., czyli złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców to obowiązek członków zarządu.

Rejestracja spółki może zostać przeprowadzona za pośrednictwem jednego z dwóch dostępnych systemów:
❭ s24
❭ PRS

Drugi system został uruchomiony w lipcu 2021 roku i korzystają z niego osoby, które chcą opracować zapisy umowy spółki z pomocą notariusza.

Zgłoszenie rejestracyjne spółki z o.o. informacje:
❱ firma, siedziba i adres spółki;
❱ przedmiot działalności spółki;
❱ wysokość kapitału zakładowego;
❱ określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
❱ nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
❱ nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;
❱ jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
❱ czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
❱ jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Zgłoszenie rejestracyjne spółki z o.o.
Przewiń na górę
Call Now Button