Prosta spółka akcyjna – ochrona interesów inwestorów

Prosta spółka akcyjna ma stanowić złoty środek dla nowych przedsiębiorstw powstałych z myślą o wprowadzeniu innowacyjnych produktów i usług. Czy warto inwestować w prostą spółkę akcyjną? Jakie zastosowano mechanizmy w celu ochrony interesów prostej spółki akcyjnej?

Zasady regulujące funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej są zachętą do inwestowania kapitału w innowacyjne pomysły realizowane przez ten rodzaj podmiotu. Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku tej formy prawnej wypłaty uzależnione są od sytuacji finansowej spółki.

Ochrona interesów inwestorów w prostej spółce akcyjnej:

  • uwzględnienie wielkości oraz stopnia zadłużenia spółki, a także poziomu jej wypłacalności podczas podjęcia decyzji o wypłacie na rzecz akcjonariuszy
  • zakaz wypłat zagrażających wypłacalności podmiotu
  • tworzenie obowiązkowej rezerwy na pokrycie strat aż do momentu osiągnięcia przez nią wysokości 5% sumy zobowiązań spółki
  • zakaz świadczeń na rzecz akcjonariuszy, które nie odpowiadają wartości godziwej świadczenia wzajemnego

Przyjęte mechanizmy w znaczący sposób mają wpływ na bezpieczeństwo wierzycieli.

Prosta spółka akcyjna – ochrona interesów inwestorów
Przewiń na górę
Call Now Button