Wynagrodzenie członka zarządu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kluczowy jej organ. Członkowie zarządu za wykonywanie swoich obowiązków mogą pobierać wynagrodzenie.

Istnieje kilka sposobów wynagradzania członków zarządu:

  • uchwała zgromadzenia wspólników i powołanie na funkcję w zarządzie,
  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie,
  • kontrakt menażerski.

W spółce z o.o. istnieje swoboda w formie i wysokości wynagradzania członków zarządu.

Przepisy Nowego Ładu wprowadziły obowiązek od stycznia 2022 roku opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9% od wynagrodzenia członka zarządu, który pobiera je na podstawie powołania.

Jeśli członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem w spółce z o.o. może pobierać wynagrodzenie na podstawie “powtarzających czynności”, które nie jest ozusowane.

Wynagrodzenie członka zarządu
Przewiń na górę
Call Now Button