Dostęp do profilu online spółki

Zakładając spółkę w systemie elektronicznym konieczne jest założenie w systemie konta na którym będzie sporządzany wniosek o rejestrację spółki. Osoba która założy konto zazwyczaj jest to członek zarządu będzie jednocześnie administratorem sprawy.

Bardzo ważne jest, aby administrator konta u którego są wszelkie dokumenty dotyczące spółki dokonał również udostępnienia spawy spółki innej osobie np. wspólnikowi czy członkowi zarządu (osoba ta musi mieć założone swoje konto w systemie).  Takie działanie daje wskazanej osobie wgląd do spółki. Administrator podczas udostępnienia może nadać uprawnienia osobie do np.:

  • przeglądania dokumentów spółki,
  • edycji dokumentów spawy spółki,
  • podpisywania dokumentów w sprawie spółki,
  • umożliwienia dokonywania opłat w profilu spółki,
  • dodawania nowych dokumentów według wzorca,
  • wszystkich czynności – uprawnienie administratora.

Podczas sprzedaży udziałów wspólnika, który był administratorem spraw spółki w systemie bardzo ważne jest, aby udostępnił on sprawę spółki nowemu wspólnikowi lub innej wyznaczonej osobie. Warto też ustalić przy przekazywaniu udziałów kwestię dostępu do profilu – zaleca się, aby wspólnik .który nie jest już związany ze spółką usunął ze swojego konta jej profil czym samym utracił dostęp do zarządzania nią.

Dostęp do profilu online spółki
Przewiń na górę
Call Now Button