Zmiana nazwy spółki z o.o.

Czy możliwa jest zmiana nazwy (firmy) założonej już spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie obowiązki wiążą się z taką zmianą?

Zmiana nazwy spółki – czy jest możliwa?

Przepisy prawa pozwalają na zmianę nazwy spółki z o.o. w każdym momencie, gdy tylko staje się to konieczne.
Zazwyczaj związane jest to ze zmianą branży działalności lub siedziby spółki.

Warto mieć na uwadze, że firma powinna się odróżniać od innych firm prowadzących działalność na tym samym rynku. Możemy się w tym aspekcie spotkać z zasadą wyłączności i prawdziwości firmy. Warto więc przed dokonaniem zmiany nazwy sprawdzić, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym nie widnieje już inna jednostka o takiej samej firmie.

Jak zmienić nazwę spółki?

Podczas procesu zmiany firmy spółki z o.o. kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały przez wspólników o zmianie w umowie spółki – zmiana wymaga formy notarialnej.

Zmianę aktualizacyjną należy zgłosić w ciągu 7 dni do Krajowego Rejestru Sądowego na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami.

Zmiana nazwy wiąże się z poniesieniem przez spółkę kosztów opłat sądowych.

Należy pamiętać także, iż zmianę firmy spółki należy zgłosić również w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


Chcesz zmienić nazwę swojej spółki? Potrzebujesz pomocy w zakresie aktualizacji danych? Skontaktuj się z nami – oferujemy pomoc w zakresie zmiany danych spółki w KRS!

Zmiana nazwy spółki z o.o.
Przewiń na górę
Call Now Button