Zwrot wniosku po rejestracji spółki

Najszybszą, najwygodniejszą i najtańszą obecnie możliwością rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej rejestracja w systemie elektronicznym.

Wniosek o rejestrację spółki wraz z załącznikami wypełniany jest elektronicznie i wysyłany elektronicznie po jego podpisaniu poprzez system zaraz po dokonaniu opłaty (szybka internetowa płatność).

Po wysłaniu wniosku nie ma możliwości jego edytowania, dokonania korekty czy uzupełnienia.

Niejednokrotnie zdarza się, że sąd zwraca wniosek z powodu np. braków załączników lub innych nieprawidłowości.

W niektórych przypadkach sąd wzywa do uzupełniania wniosku i np. dosłania brakujących dokumentów. Zazwyczaj jednak po otrzymaniu zwrotu wniosku o rejestrację należy utworzyć nowy profil w systemie dla spółki, uzupełnić wniosek o rejestrację jeszcze raz poprawnie załączając wszelkie wymagane dokumenty, podpisać wniosek, dokonać opłaty sądowej i wysłać wniosek.

Do Krajowego Rejestru Sądowego można złożyć wniosek o zwrot sądowej opłaty za pierwszą nieudaną próbę rejestracji spółki – należy w nim podać numer sprawy i numer konta bankowego.

 

Zwrot wniosku po rejestracji spółki
Przewiń do góry