Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem w spółce?

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ani przepisy Kodeksu Cywilnego nie zawierają zapisów, które zakazywałyby możliwość ustanowienia członka zarządu jako pełnomocnika spółki.

Jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiona została reprezentacja łączna członków zarządu nie przekreśla to możliwości, aby jeden z członków był ustanowiony również na pełnomocnika spółki.

Członek zarządu będący jednocześnie jej pełnomocnikiem będzie na pewno działał z dbałością o interesy spółki, gdyż jest jej zaufaną osobą, która zna spółkę “od wewnątrz”.

Takie rozwiązanie jest bardzo dobre w sytuacjach wyjątkowych, gdy reprezentacja łączna w danym momencie jest niemożliwa np. członek zarządu uległ wypadkowi lub w danej chwili realizuje pracę poza siedzibą jednostki.

Członek zarządu będący pełnomocnikiem na zewnątrz spółki w relacjach z kontrahentem powinien okazać posiadane pełnomocnictwo.

 

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem w spółce?
Przewiń na górę
Call Now Button