Zgłoszenie fundacji do CRBR

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów. Głównym jego zadaniem jest gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Zgłoszenie fundacji do CRBR – mija termin dokonania zgłoszenia podmiotów zarejestrowanych przed 31 października 2021 roku.

Fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie do 31 stycznia 2022 roku muszą dokonać zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w CRBR (osób sprawujących pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką).

Obowiązek dotyczy wyłącznie podmiotów podlegających wpisowi do KRS.

Za niedopełnienie obowiązku grozi nałożenie kary finansowej do 1 000 000 zł.

Zgłoszenie fundacji do CRBR
Przewiń na górę
Call Now Button