Czym jest Portal Rejestrów Sądowych

W lipcu została przeprowadzona spora reforma Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu wszelkie dokumenty i wnioski mogą być składane do KRS wyłącznie w formie elektronicznej – papierowe dokumenty już nie są przyjmowane do rozpatrzenia.

Portalu Rejestrów Sądowych stanowi teleinformatyczny system udostępniony pod adresem internetowym przez Ministerstwo sprawiedliwości. Za pomocą portalu można składać wszelkie wnioski i dokumenty z załącznikami do Krajowego Rejestru Sądowego (Sądów Rejestrowych lub Centralnej Informacji KAS). PRS pozwala też na odbieranie korespondencji z sądów. Przedsiębiorcy, którzy chcą tego dokonać zobowiązani zostali do założenia tam własnego konta i posiadania podpisu elektronicznego potrzebnego do podpisania wysyłanych dokumentów.

Portal PRS posiada wyszukiwarkę podmiotów KRS, umożliwia zgłaszanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, daje możliwość przeglądanie dokumentów finansowych podmiotu KRS.

Rejestracja spółek, których umowa wymagała sporządzenia aktu notarialnego odbywać się będzie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.
Przypominając, rejestracja spółki w systemie elektronicznym możliwa jest tylko w przypadku, gdy korzysta się z udostępnionego wzoru umowy, który można w delikatny sposób modyfikować (bez możliwości dodania własnych zapisów).

Czym jest Portal Rejestrów Sądowych
Przewiń na górę
Call Now Button