Dywidenda wypłacona jednemu wspólnikowi

Zysk wypracowany przez spółkę pozostaje do jej dyspozycji, aż do momentu podjęcia uchwały o jego podziale. Po podjęciu przez wspólników decyzji o podziale zysku, wynikającego ze sprawozdania finansowego i ustaleniu przedmiotu zaliczek w ramach dywidendy, powinno nastąpić ich wypłacenie każdemu ze wspólników.

Jeżeli z jakiegoś powodu jeden ze wspólników zostanie pominięty, będzie miał możliwość zaskarżenia uchwały. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w takiej sytuacji, należy wezwać pozostałych wspólników do zwrócenia części z otrzymanych środków. Suma zwróconych wypłat ma stanowić kwotę, która pozwoli na zaspokojenie pominiętego wspólnika.

Oprócz prawa do dywidendy, wspólnikom przysługuje również prawo do zrzeczenia się udziału w zysku. Po podjęciu uchwały mogą oni zdecydować o zwolnieniu spółki z obowiązku wypłacenia im środków. Zazwyczaj jednak kwota dywidendy, z której zrezygnował jeden z udziałowców, pozostaje do dyspozycji spółki i nie ma raczej możliwości aby została ona przekazała innemu wspólnikowi. Nawet jeśli wszyscy wspólnicy poza jednym zrezygnowaliby z dywidendy, nie otrzyma on pełnej kwoty przewidzianej do podziału.

Dywidenda wypłacona jednemu wspólnikowi
Przewiń na górę
Call Now Button