Czym jest dywidenda w spółce z o.o. ?

Dywidenda stanowi rodzaj dochodu z kapitału. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy uprawnieni są do udziału w dywidendzie na tym samym poziomie. W przypadku, gdy umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnienia należy jasno określić udziały uprzywilejowane.

Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w wygenerowanym przez podmiot zysku wynikającym ze sporządzonego sprawozdania finansowego. Umowa spółki powinna określać sposób podziału zysku.

Warto zaznaczyć, że uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którzy na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku posiadali udziały w spółce.

O wysokości wypłacanej dywidendy decyduje zgromadzenie wspólników.

Czym jest dywidenda w spółce z o.o. ?
Przewiń na górę
Call Now Button