Zaliczka na poczet dywidendy

Wypłata zaliczek na poczet przyszłej dywidendy dla wspólników w spółce jest możliwa pod pewnymi warunkami:

  • w umowie spółki zawarty jest zapis upoważniający zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  • spółka posiada środki finansowe na wypłatę zaliczek,
  • w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy wykazany został zysk,
  • zarząd podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczek.

Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż połowa zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia podjęcia uchwały zarządu o wypłacie zaliczek na poczet dywidend po odliczeniach np.  niepokrytych strat z lat ubiegłych.

Wspólnicy spółki otrzymują proporcjonalnie podzieloną zaliczkę względem procentowej wartości udziałów każdego z nich. Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy  należy wypłacić każdemu wspólnikowi.

 

Zaliczka na poczet dywidendy
Przewiń na górę
Call Now Button