Zrzeczenie się prawa do dywidendy

Raz do roku po zakończeniu roku obrotowego w spółce, która wypracowała zysk zarząd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy dla udziałowców spółki.

W momencie podjęcia uchwały wspólnik staje się wierzycielem spółki z tego tytułu. Wspólnik ma zatem prawo do zrzeczenia się dywidendy co stanowi jednocześnie zwolnienie “dłużnika” z obowiązku wypłaty odpowiedniej części zysku wspólnikowi.

Kwota dywidendy która przypadałaby dla wspólnika zostaje zazwyczaj przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Zrzeczenie się prawa do dywidendy
Przewiń na górę
Call Now Button