Kody PKD w spółce

Polska Klasyfikacja Działalności to usystematyzowana klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej. Kody PKD określają obszar działalności firmy, każdy przedsiębiorca powinien wybrać jeden główny kod PKD który najlepiej i najbliżej opisuje jego działalność oraz inne kody, które będą ewentualnie związane z prowadzona działalności.

Posługiwać się kodami PKD muszą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje.

Kody PKD należy podać w momencie rejestracji spółki np. w systemie informatycznym. Nie ma żadnego limitu ilości wpisywanych kodów w umowie spółki, natomiast ilość kodów PKD, jakie zostaną ujawnione w KRS wynosi 10. Występują też ograniczenia co do niektórych kodów, które nie mogą być wpisane do umowy spółki np. 64.11.Z – Działalność banku centralnego . Niektóre kody PKD, jeśli zostaną wpisane do spółki wymagają dodatkowych pozwoleń lub koncesji, aby działalność w tym zakresie mogła być prowadzona.

W sytuacji, gdy nastąpi konieczność zmiany kodów PKD wpisanych w KRS można tego dokonać w każdej chwili, jednak wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty za wprowadzane zmiany.

 

 

Kody PKD w spółce
Przewiń na górę
Call Now Button