Spółka z o.o. NON PROFIT

Czym charakteryzuje się spółka z o.o. NON PROFIT? W jakich sytuacjach warto zdecydować się na tej rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. NON PROFIT zakładana jest w celu prowadzenia istotnego społecznie celu. Warto tutaj zaznaczyć, że ten podmiot charakteryzuje się tym, że w jego funkcjonowaniu na rynku nie jest istotna maksymalizacja zysku. Wszelkie podejmowane działania opierane są na prowadzeniu działalności ważnej pod kątem społecznym, np. działalność:

  • naukowa
  • naukowo-techniczna
  • oświatowa
  • z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • z zakresu ochrony środowiska
  • wspierająca inicjatywy społeczne i dobroczynne.

Umowa spółki z o.o. NON PROFIT powinna zawierać informacje, że podmiot nie podejmuje działań typowych dla działalności gospodarczej.

Podobnymi podmiotami do spółki z o.o. NON PROFIT są fundacje i stowarzyszenia.

Rejestrując ten rodzaj działalności można przeprowadzić procedurę w systemie S24 – w tym przypadku ważne jest dokonanie zmian po zarejestrowaniu spółki w gotowym wzorcu umowy, umieszczając w nim zapisy stanowiące, że całość zysków będzie przeznaczana na cele statutowe a osiągnięte zyski nie zostaną przeznaczone do podziału pomiędzy członkami zarządu czy udziałowcami.

Spółka z o.o. NON PROFIT
Przewiń na górę
Call Now Button