CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni od października

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system gromadzący i przetwarzający informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Głównym celem powołania rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

CRBR jest rejestrem bezpłatnym, każdy ma dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Do beneficjentów rzeczywistych zaliczamy osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od października do dopełnienia obowiązku zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych zobligowane są fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie.
Za niedopełnienie obowiązku grozi kara finansowa do 1 mln zł.

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni od października
Przewiń na górę
Call Now Button