Pełnomocnictwo do rejestracji spółki

Przyszli przedsiębiorcy mają możliwość powołania pełnomocnika, który w ich imieniu złoży dokumenty, niezbędne do zarejestrowania spółki w KRS – niezależnie od tego czy przeprowadza się rejestrację spółki online w S24, czy PRS. Pełnomocnikiem w tym wypadku może zostać wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie, wynikające z przepisów prawa czyli profesjonalny radca prawny czy adwokat.

Pełnomocnictwo do rejestracji spółki online musi zostać udzielone na piśmie i zostać podpisane przez osobę lub organ uprawniony do reprezentacji. Warto pamiętać, że sąd może wezwać do przedstawienia oryginału pełnomocnictwa.

W przypadku spółek osobowych pełnomocnictwo do rejestracji spółki może zostać udzielone przez każdego wspólnika samodzielnie lub wszystkich wspólników łącznie. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, pełnomocnika ustanawiają łącznie wszyscy członkowie zarządu.
Opłata skarbowa w tym przypadku wynosi 17 zł, i ponosi się ją za każdym razem kiedy pełnomocnik składa pełnomocnictwo w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

Pełnomocnictwo do rejestracji spółki
Przewiń na górę
Call Now Button