Umowa spółki a rejestracja online

Decyzja o założeniu spółki to pierwszy etap do jej utworzenia. Najważniejszym dokumentem, który sporządzany zostaje zaraz na początku jest umowa przedsiębiorstwa. Statut stanowić będzie dokument, który zawiera najważniejsze informacje i dane dotyczące podmiotu gospodarczego. Elementy, jakie precyzyjnie i obligatoryjnie znaleźć się muszą w umowie to między innymi zasady reprezentacji, prawo prowadzenia spraw i podejmowania decyzji przez wspólników, sposób powoływania zarządu, zasady zbycia udziałów, określenie udziału w zysku oraz dodatkowe obowiązki członków. 

Do jednej z najbardziej problematycznej kwestii zaliczyć można nazwę spółki. Firma obrana może zostać zarówno w języku polskim, jak i obcym, jednak powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych spółek, które działają na tym samym rynku. Nazwa przedsiębiorstwa nie powinna także wprowadzać Klientów w błąd. 

Kolejnym elementem, jaki może dla wnioskodawców okazać się problematyczny jest przedmiot działalności. Określenie przedmiotu działalności w dużej mierze zależy od wspólników spółki. Poprzez Polską Klasyfikację Działalności wybierane zostają odpowiednie kody PKD, z których jeden będzie przeważający nad pozostałymi. Przedmiot działalności istotny jest również ze względów podatkowych, ponieważ czynności nie związane z firmą mogą nie zostać uznane jako koszt uzyskania przychodu.

W dokumentach rejestracyjnych przedsiębiorstwa określane są przede wszystkim także równe prawa i obowiązki wspólników. Nie zawsze jednak każdy przedsiębiorca może stosować te same uprawnienia, co jego wspólnik. Niektóre elementy wymagać będą dodatkowo uprzywilejowania na przykład w prawie głosu, prawie do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku. W takiej sytuacji każda wzmianka lub modyfikacja określona musi zostać we wniosku przesłanym do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Umowa w większości przypadków sporządzona zostaje w formie aktu notarialnego. 

Mniej skomplikowanym rozwiązaniem jest zawarcie statutu przy wykorzystaniu wzorca umowy, który udostępniony został w systemie teleinformatycznym. Umowa sporządzona elektronicznie polega na wprowadzeniu niezbędnych danych i opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym. Elektroniczna wersja dokumentu w tym przypadku to duża oszczędność czasu, ponieważ decyzja wydana zostaje w ciągu 24 godzin. 

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie już na początku bardzo istotne pytanie umowa spółki a rejestracja online – które z dwóch dostępnych rozwiązań wybrać? Przede wszystkim szybki termin rejestracji w trybie S24 to duży atut takiego rozwiązania. Umowa składana elektronicznie dodatkowo nie wymaga potwierdzenia notarialnego i sporządzana jest według gotowego wzorca. 

Minusem rejestracji w systemie S24 jest jednak fakt, że nie przewiduje ona dopłat, podwyższenia kapitału bez zmiany umowy oraz niektórych indywidualnych potrzeb wspólników. 

Umowa spółki a rejestracja online
Przewiń na górę
Call Now Button