Upadłość w spółce z o.o.

Tematyka dzisiejszego artykułu jest zainspirowana aktualną sytuacją w środowisku przedsiębiorców w Polsce (i nie tylko). Statystyki są bezlitosne i informują nas o tym, iż bardzo liczne grono przedsiębiorców jest zmuszone do ogłoszenia upadłości z powodu trwającej pandemii COVID-19, a dokładniej – z powodu wprowadzanych obostrzeń.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek ogłoszenia upadłości wówczas, gdy stanie się niewypłacalna. Z kolei z niewypłacalnością mamy do czynienia wówczas, gdy:
– spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, a z kolei ich opóźnienie przekracza okres 3 miesięcy,
– gdy zobowiązanie pieniężne spółki przekracza wartość posiadanego majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Polskie prawo posiada również możliwość domniemania istnienia stanu niewypłacalności. Przyjmuje się wówczas, iż zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku, a więc zgodnie z informacjami zawartymi w bilansie – zobowiązania przekraczają wartość aktywów przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Tak więc wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć wówczas, kiedy spółka jest niewypłacalna.

Upadłość spółki może zostać przeprowadzona w formie:
– likwidacji,
– postępowania układowego.

Pierwszy sposób prowadzi do całkowitej likwidacji majątku spółki. Jeśli dana spółka posiada majątek, jest szansa na zaspokojenie wierzycieli, z którymi wówczas podpisuje się układ. Następnie na jego podstawie następuje spłata długów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez każdego z członków zarządu spółki (bez względu na zasady reprezentacji). Dodatkowo wniosek może zostać złożony przez kuratora rejestrowego, jak również przez wierzycieli spółki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., musi zawierać informacje takie, jak:
– dane identyfikacyjne oraz teleadresowe spółki,
– adres i siedzibę spółki,
– dane osobowe reprezentantów (bądź likwidatorów),
– powód składania wniosku o upadłość.

Do wniosku należy dołączyć:
– aktualny wykaz majątku,
– bilans sporządzony do 30 dni wstecz,
– spis wszystkich wierzycieli oraz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych.

Upadłość w spółce z o.o.
Przewiń na górę
Call Now Button