Jak powinno zostać podpisane sprawozdanie zarządu?

Coraz więcej przedsiębiorców przygotowuje się do sporządzenia oraz złożenia sprawozdań do rejestru przedsiębiorców KRS. Na co należy zwrócić uwagę? O czym warto pamiętać składając sprawozdanie?

Właściciele spółek powinni pamiętać o obowiązku złożenia sprawozdania z zarządu, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (sprawdź na czym polega aktywacja podpisu elektronicznego) lub profilem zaufanym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie. Posiada certyfikat umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis. Istotne jest to, że e-podpis może być używany wyłącznie przez osobę, do której został przyporządkowany certyfikat. Ten rodzaj podpisu elektronicznego ma znacznie większe możliwości zastosowania niż profil zaufany.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości systemach elektronicznej administracji. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj podpisu służy wyłącznie do kontaktów z administracją publiczną.

Właściciele spółek najczęściej decydują się na założenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ponieważ posiada on wiele możliwości usprawniających zarządzanie firmą (podpisywanie umów, kontakt z organami podatkowymi itp.)

Jak powinno zostać podpisane sprawozdanie zarządu?
Przewiń na górę
Call Now Button