Year: 2021

Czym jest Portal Rejestrów Sądowych

W lipcu została przeprowadzona spora reforma Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu wszelkie dokumenty i wnioski mogą być składane do KRS wyłącznie w formie elektronicznej – papierowe dokumenty już nie są przyjmowane do rozpatrzenia. Portalu Rejestrów Sądowych stanowi teleinformatyczny system udostępniony pod adresem internetowym przez Ministerstwo sprawiedliwości. Za pomocą portalu można składać wszelkie wnioski i […]

Uiszczenie opłaty do Krajowego Rejestru Sądowego

Po rewolucyjnych zmianach, które miały miejsce w połowie 2021 roku wszelkie dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego składane muszą zostać w formie elektronicznej – papierowe wersje nie są rozpatrywane. Proces rejestracji spółki w systemie elektronicznym składa się z kilku etapów: sporządzenia umowy spółki, wypełnienia wniosku rejestracyjnego i innych dokumentów oraz uiszczenia opłat za czynność rejestracji 250 […]

Wpis deklaratoryjny i wpis konstruktywny w spółce

Założenie spółki i późniejsze prowadzenie jej działalności to tylko część obowiązków przedsiębiorców. Każda spółka powinna pamiętać o obowiązku aktualizowania zmian jakie zachodzą w jej strukturze. Niektóre zmiany wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, inne nie. W tej kwestii można spotkać się też z pojęciem wpisu deklaratoryjnego oraz wpisu konstruktywnego. Zmiana deklaratoryjna to zmiana, która obowiązuje […]

Dywidenda wypłacona jednemu wspólnikowi

Zysk wypracowany przez spółkę pozostaje do jej dyspozycji, aż do momentu podjęcia uchwały o jego podziale. Po podjęciu przez wspólników decyzji o podziale zysku, wynikającego ze sprawozdania finansowego i ustaleniu przedmiotu zaliczek w ramach dywidendy, powinno nastąpić ich wypłacenie każdemu ze wspólników. Jeżeli z jakiegoś powodu jeden ze wspólników zostanie pominięty, będzie miał możliwość zaskarżenia […]

Czym jest dywidenda w spółce z o.o. ?

Dywidenda stanowi rodzaj dochodu z kapitału. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy uprawnieni są do udziału w dywidendzie na tym samym poziomie. W przypadku, gdy umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnienia należy jasno określić udziały uprzywilejowane. Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w wygenerowanym przez podmiot […]

Zaliczka na poczet dywidendy

Wypłata zaliczek na poczet przyszłej dywidendy dla wspólników w spółce jest możliwa pod pewnymi warunkami: w umowie spółki zawarty jest zapis upoważniający zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, spółka posiada środki finansowe na wypłatę zaliczek, w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy wykazany został zysk, zarząd podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczek. […]

Zrzeczenie się prawa do dywidendy

Raz do roku po zakończeniu roku obrotowego w spółce, która wypracowała zysk zarząd podejmuje uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy dla udziałowców spółki. W momencie podjęcia uchwały wspólnik staje się wierzycielem spółki z tego tytułu. Wspólnik ma zatem prawo do zrzeczenia się dywidendy co stanowi jednocześnie zwolnienie “dłużnika” z obowiązku wypłaty […]

Kody PKD w spółce

Polska Klasyfikacja Działalności to usystematyzowana klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej. Kody PKD określają obszar działalności firmy, każdy przedsiębiorca powinien wybrać jeden główny kod PKD który najlepiej i najbliżej opisuje jego działalność oraz inne kody, które będą ewentualnie związane z prowadzona działalności. Posługiwać się kodami PKD muszą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe, spółki kapitałowe, […]

Spółki handlowe w polskim prawie

Osoby rozpoczynające swoją przygodę z prowadzeniem własnej firmy muszą na początku przeanalizować, która forma prawna będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jakie wyróżniamy spółki handlowe w polskim prawie? Podstawowy podział spółek prawa handlowego: spółki osobowe spółki kapitałowe 1. SPÓŁKI OSOBOWE W spółkach osobowych najważniejsi są wspólnicy oraz relacje między nimi. Prowadzenie spraw wewnętrznych, reprezentacja podmiotu jest stanowią prawo […]

Złóż sprawozdanie finansowe przed terminem!

Na początku warto zaznaczyć, że dokument jakim jest sprawozdanie finansowe stanowi najważniejszy raport z działalności jednostki gospodarczej. Obowiązkowo należy go sporządzić na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązani są właściciele jednostek prowadzących pełną księgowość (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości). Dokument powinien zawierać określoną formę […]

Przewiń na górę
Call Now Button