Zmiana umowy spółki online

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych, jak również niektóre ustawy pochodne, w 2016 roku wprowadziły wiele zmian w zakresie rodzaju oraz zakresu spraw, które przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Owe zmiany wprowadziły możliwość dokonywania zmian w umowach spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały założone w systemie S24 (teleinformatycznym).

Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmian w umowie spółki online?
Nowelizacja o której mowa znajduje zastosowanie w przypadku spółek, które zarejestrowane zostały elektronicznie, a więc te, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie.

Zatem precyzując – zmiany odnoszą się do spółek handlowych, które opracowały swoją umowę o dostępny wzorzec. Tak więc nie dotyczy to spółek, które umowę modyfikowały uchwałą wspólników, która podjęta została na zgromadzeniu wspólników.

Należy mieć na uwadze, iż każda firma w zależności od formy prawnej oraz rodzaju wykonywanej działalności, wiążę się z innymi przepisami oraz możliwościami w świetle prawa. Dlatego przy podejmowaniu ważnych zmian oraz decyzji na temat prowadzenia firmy, warto podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która będzie w stanie nie tylko doradzić, ale również zająć się wszelkimi niezbędnymi formalnościami.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!

Zmiana umowy spółki online
Przewiń na górę
Call Now Button