Ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Rejestracja spółki wiąże się z załatwieniem wielu formalności, nawet jeśli zakłada się ją przez Internet-w ułatwiony sposób. Prócz szeregu dokumentów przygotować się również należy na koszty związane z rejestracją spółki.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca zakładający spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(MSiG) ma obowiązek ogłosić:

  • wszystkie wpisy do KRS
  • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny
  • inne obwieszczenia i ogłoszenia, w przypadku gdy ich ogłoszenie jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy

Pierwsze ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztuje 100 zł.
Ogłoszenia publikowane w toku postępowania rejestracyjnego inne niż za ogłoszenie wpisu do KRS klasyfikują się pod koszt 500 zł. Ta sama kwota dotyczy ogłoszenia sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
Wysokość opłaty za pozostałe ogłoszenia ustala się na podstawie liczby znaków.

  1. Jeden znak 0,70 zł-jednak nie można zamieścić mniej znaków niż za 60 zł oraz za użycie w ogłoszeniu szczególnej czcionki, podkreśleń lub wytłuszczeń-opłata zwiększa się o 30%.

Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania w siedzibie swojej działalności numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia.

Ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Przewiń na górę
Call Now Button