Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku spółek osobowych?

Spółka osobowa często wybierana jest przez osoby, które stawiają na relacje wspólników w trakcie prowadzenia działalności. Kto odpowiada za zobowiązania w tego typu spółkach? Czy wierzyciele mogą sięgnąć po majątek wspólników spółek osobowych?

Spółka osobowa charakteryzuje się tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem. Jak kształtuje się odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek?

1. Spółka jawna
W przypadku spółki jawnej odpowiedzialność ponosi wspólnik w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką.

2. Spółka partnerska
Ta forma spółki charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność za zobowiązania rozgraniczona jest pomiędzy poszczególnych partnerów. Istnieje możliwość dodatkowych zapisów w umowie spółki, które wskazywać będą partnerów ponoszących pełną odpowiedzialność.

3. Spółka komandytowa
W tej spółce odpowiedzialność ponoszona jest przez komplementariusza oraz komandytariusza. Warto tutaj zaznaczyć, że ten pierwszy odpowiada w sposób nieograniczony, a odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej.

4. Spółka komandytowo-akcyjna
W tym typie spółki odpowiedzialność pełną za zobowiązania ponosi komplementariusz. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w wyniku podejmowanych czynności.

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku spółek osobowych?
Przewiń na górę
Call Now Button