Adres do doręczeń

Podczas rejestracji spółki jednymi z danych, jakie podaje się we wniosku rejestracyjnym jest adres do doręczeń. Adresy te stanowią dla KRS bardzo ważną informację. Obowiązek podawania ważnego adresu został wprowadzony wraz ze zmianami w ustawie Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres do doręczeń pozwala na doręczenie konkretnej osobie pisma urzędowego np. wezwania przymuszającego do złożenia sprawozdania finansowego czy aktualizacji danych.

W sytuacji niezastosowania się do wezwania wysłanego przez KRS,  Sąd może nałożyć na jednostkę karę grzywny.

Adresy do doręczeń nie są widoczne w odpisie danych spółki dostępnym w systemie informatycznym, przez co informacje te chronione są przed ujawnieniem osobom postronnym.

Bardzo ważne jest, aby adres do doręczeń był ważny i aktualny. w przypadku konieczności jego zmiany należy zgłosić ten fakt na odpowiednim wniosku do KRS. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomagają w wypełnianiu dokumentów do sądu oraz zajmują się przeprowadzaniem procesu aktualizacji danych spółki w KRS.

 

Adres do doręczeń
Przewiń na górę
Call Now Button