3 dokumenty niezbędne do rejestracji spółki, o których możesz nie wiedzieć.

Decydując się na rejestrację spółki można zrobić to przez internet lub tradycyjnie, samodzielnie lub z pomocą fachowców.

Rejestracja spółek online prowadzona jest przez system S24, gdzie wprowadza się wnioski i dokumenty w postaci elektronicznej.

WAŻNE, aby każdy dokument był podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym. Musi być to podpis posiadający odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia pełnej wiarygodności, np. elektroniczny podpis kwalifikowany.

Do zarejestrowania spółki konieczne jest wypełnienie wniosków i formularzy znajdujących się w S24.
Po zmianie przepisów do wniosku należy dołączyć 3 dodatkowe dokumenty, o których nie każdy wie, ponieważ w systemie nie znajdują się ich wzory.

Niezłożenie tych dokumentów jest zwykle podstawą do zwrotu wniosku i wezwania do uzupełnienia braków, co znacznie wydłuża proces rejestracji spółki.

3 dokumenty, które koniecznie trzeba dołączyć do wniosku rejestracyjnego:

  1. Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem
  2. Lista osób uprawnionych do powoływania zarządu
  3. Informacje o adresach członków zarządu

Wzory tych dokumentów należy sporządzić samodzielnie lub z pomocą profesjonalistów świadczących usługi rejestracji spółek.

3 dokumenty niezbędne do rejestracji spółki, o których możesz nie wiedzieć.
Przewiń na górę
Call Now Button