Od 2021 rejestracja spółki tylko przez internet

Od marca 2020 roku miały wejść w życie nowe przepisy regulujące kwestie zakładania spółek w systemie elektronicznym. Zmiany zostały jednak przesunięte, najprawdopodobniej ze względu na niegotowość systemu i niewystarczające zaplecze techniczne. Jak wynika z najbardziej aktualnych informacji od marca 2021 przedsiębiorcy stracą możliwość zakładanie firmy w tradycyjny sposób i wszyscy, bezwzględnie będą musieli korzystać z systemu do e-rejestracji spółki.

Zostało więc tylko kilka miesięcy na składanie wniosków w papierowej formie, wszystkie takie wnioski, złożone po 1 marca będą podlegały zwrotowi. Jest to ostatni z etapów wprowadzania zmian jakie mają wejść w życie, w związku z ustawą z kwietnia 2018 roku, która ma zrewolucjonizować system KRS. Do tej pory zapewniła ona między innymi konieczność sporządzania sprawozdania finansowego w formacie xml i składania go online. Ustawa przewiduje pełną informatyzację procesu rejestracji spółki i prowadzenia akt rejestrowych. Należy liczyć się z tym, że niebawem wnioski i załączniki będzie można przesyłać tylko za pośrednictwem systemu, i będą one musiały zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informatyzacja postępowania rejestrowego wpłynie pozytywnie na przebieg procedury i długość jej trwania. Zagwarantuje ona także bezpieczny obieg dokumentów.

Od 2021 rejestracja spółki tylko przez internet
Przewiń na górę
Call Now Button