Rejestracja spółki z o.o. – wymagane formularze

Aby rozpocząć prowadzenie spółki prawa handlowego, konieczne jest dokonanie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu konieczne jest złożenie kilku urzędowych formularzy, które muszą zostać uzupełnione bezbłędnie.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należą do spółek kapitałowych, których założenie wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zobowiązują przedsiębiorcę do tego, aby wyposażyć spółkę w minimalny majątek w postaci kapitału zakładowego.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują poniższe etapy zakładania spółki:
– zawarcie umowy spółki,
– wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
– powołanie organów spółki,
– wpis do odpowiedniego rejestru.

Formularzami niezbędnymi do rejestracji spółki w KRS, są:
– KRS-W3, a więc wniosek o rejestrację spółki z o.o.. Musi zawierać najważniejsze informacje odnośnie spółki. Należy w nim określić informacje takie, jak siedziba spółki, dane wnioskodawcy, dokładny adres, formę prawną, dane dotyczące umowy spółki oraz dane o kapitale zakładowym.
– KRS-WE, który jest załącznikiem do formularza KRS-W3. Zawiera dane dotyczące wspólników spółki z o.o..
– KRS-WK i KRS-WM, który zawiera dane określające organy spółki. Należy w nim podać dane zarządu, który stanowi organ obowiązkowy w spółce z o.o.. Z kolei formularz KRS-WM określa przedmiot działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Liczba tych formularzy jest zależne od treści, która podlega rejestracji. W sytuacji, jeśli w spółce występować będą prokurenci, należy również dodatkowo formularz KRS-WL.

Rejestracja spółki z o.o. – wymagane formularze
Przewiń na górę
Call Now Button