Zgromadzenia wspólników online

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych dopuściła możliwość odbywania się zgromadzeń wspólników spółki z o.o. przy pomocy Internetu.

Zgromadzenia mogą odbywać się w formie: telekonferencji lub telezgromadzenia i podejmowane na nich uchwały realizowane są w czasie rzeczywistym – tylko na odległość.

Telezgromadzenie w odróżnieniu od telekonferencji odbywa się w miejscu określonym w umowie spółki, czyli wspólnik musi znajdować się w miejscu wyznaczonym przez spółkę.
Telekonferencja natomiast polega na łączeniu się wspólników z różnych miejsc.

Zgromadzenia odbywające się drogą elektroniczną muszą być jednak wpisane do księgi protokołów, którą sporządza notariusz i zawrzeć w protokole należy:

  • prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników
  • zdolność do powzięcia uchwał przez zgromadzenie
  • powzięte uchwały
  • liczbę głosów oddanych na każdą z uchwał
  • liczbę sprzeciwów do każdej uchwały

Możliwość podejmowania uchwał za pośrednictwem Internetu ułatwia wspólnikom podejmowanie uchwał, dzięki większej możliwości połączenia się w jednym czasie.

Zgromadzenia wspólników online
Przewiń na górę
Call Now Button