Opłata za złożenie wniosku online

Koszty jakie wiążą się z założeniem spółki przez system S24 to:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł,
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • opłata manipulacyjna operatora płatności.

W terminie siedmiu dni od wpisania spółki do rejestru, zarząd składa do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej w wysokości kilkudziesięciu złotych. 

Dodatkowo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy spółki należy złożyć deklarację PCC-3 odliczając w niej wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu KRS oraz ogłoszenie w MSiG.

Opłata za złożenie wniosku online
Przewiń na górę
Call Now Button