S24 – sposób na szybkie zarejestrowanie spółki z o.o.

Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. w trybie S24 odbywa się przez Internet. Umowa spółki sporządzona jest z wykorzystaniem wzorca umowy, ale za to bez formy aktu notarialnego. Założenie spółki z o.o. w trybie S24 wymaga skorzystania z wzorca umowy udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoba, która będzie korzystać z systemu, musi się w nim zarejestrować, co umożliwia opcja na ekranie startowym. Tylko zarejestrowana osoba może zalogować się do systemu. Dopiero dla zalogowanego użytkownika dostępne są zasoby systemu umożliwiające rejestrację spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy.

Tworząc przedsiębiorstwo (przycisk „dodaj przedsiębiorstwo”) należy podać tylko jego podstawowe dane – firmę (nazwy) ze wskazaniem formy prawnej (spółki z o.o.) i siedziby. Po wybraniu tak utworzonego przedsiębiorstwa w tworzonych dokumentach i wnioskach system będzie automatycznie umieszczał podane wówczas oznaczenia. Tak utworzone dokumenty i wnioski będą dostępne tylko dla danego przedsiębiorstwa.

S24 – sposób na szybkie zarejestrowanie spółki z o.o.
Przewiń do góry